Home

BIEBOND BOECHOUT is een vereniging die de imkers van Boechout en omgeving bij mekaar brengt.

 

In onze huidige vorm gaat de vereniging terug tot in 1912, maar vermits imkersgilden al in de vroege middeleeuwen bestonden, maakt dit dat we vermoedelijk een van de oudste verenigingen van Boechout zijn.

 

BIEBOND BOECHOUT heeft als doel om de aangsloten leden bij te staan, door het organiseren van vergaderingen en voordrachten omtrent een bepaald thema, dit kan zowel in theorie als in praktijk zijn.

 

Door het organiseren van cursussen voor beginners proberen we geïnteresseerden ertoe aan te zetten om via de imkerij een steentje bij te dragen tot het behoud van de natuur en het uitbreiden van de biodiversiteit .

 

Activiteiten als bv. een jaarfeest of een uitstap zorgen voor een goede sfeer binnen de groep.

 

Voel jij je hiertoe aangetrokken ? Wil jij ook "gestoken" worden door deze boeiende hobby ? Neem dan gerust eens contact met ons op.